Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Privātuma politika reglamentē mājaslapā apkopoto personas datu vākšanu, uzglabāšanu un izmantošanu. Piekļūstot šai mājaslapai, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šo privātuma politiku. Šajā privātuma politikā aprakstīts veids, kā tiek ievākti un apstrādāti mājaslapas  http://latviabeerfest.lv/lv apmeklētāju personīgie dati.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar šīs Privātuma politikas nosacījumiem, kā arī, ja nepieciešams, sazināties ar mums.

KAS MĒS ESAM

Šī mājaslapa pieder un to pārvalda SIA Mans alus (reģistrācijas numurs 42103109524, juridiskā adrese Mazā Pils ielā 5, Rīga, LV-1050, Latvija), saukts par datu kontrolieri. Datu kontrolieris aizsargā un rūpējas par mājaslapas apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. Datu kontrolieris apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus — Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un citus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

KĀDUS DATUS MĒS VARAM IEVĀKT

Mēs varam apkopot un uzglabāt šādus datus par Jums:

  • informāciju par Jūsu datoru (IP adresi, ierīces modeli, ekrāna izmēru, interneta pārlūkprogrammu);
  • Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu;
  • informāciju, kuru Jūs sniedzat, lai izteiktu sūdzību, ierosinājumu, iegūtu papildus informāciju utt.;
  • jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt mums.

Jūsu Personas datus apstrādā, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu) un VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu likumīgajām interesēm).

Mūsu likumīgās intereses ir mūsu preču un pakalpojumu izstrādāšana un mūsu preču popularizēšana.

Atsevišķi personas datu veidi var tikt saglabāti, piemēram, apkopotā veidā var tikt saglabāti statistikas dati, lai mēs varētu uzlabot vietņu funkcionalitāti.

KĀ MĒS VARAM IZMANTOT IEVĀKTOS DATUS

Personas datus nodošana mums ir pilnībā brīvprātīga un nav obligāta. Tomēr, nesaņemot atsevišķus datu veidus, var rasties situācija, kurā nevaram sasniegt dažus šajā paziņojumā izklāstītos mērķus.

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:

  • sazinātos ar Jums, piemēram, atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, sūdzību vai sniegtu pieprasīto papildu informāciju, kuru Jūs esat pieprasījuši vai piekrituši saņemt;
  • analizētu mūsu tirgu, patērētājus, produktus, pakalpojumus;
  • īstenotu konkursus un akcijas;
  • statistikas datu iegūšanai un uzturēšanai, kā arī šādas statistikas nodošanai pakalpojumu sniedzējiem, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt turpmāku uzņēmuma attīstību;
  • ikdienas aktivitāšu nodrošināšanai (vietņu administrēšanai, uzturēšanai, analītikai, krāpšanas novēršanai, vai lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošo likumu normām, balstoties uz mums uzlikto pienākumu izpildīt likumu normu prasības, un nepieciešamību nodrošināt vietņu darbību un attīstību

SĪKDATŅU POLITIKA

Mēs izmantojam īslaicīgās (sesiju) un ilgtermiņa (pastāvīgās) sīkdatnes. Sesiju sīkdatnes atļauj mums izsekot Jūsu darbībām viena apmeklējuma sesijas ietvaros, bet tās pēc apmeklējuma netiek saglabātas Jūsu iekārtā. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu iekārtā starp sesijām. Mēs tās izmantojam, lai autentificētu Jūs un atcerētos Jūsu iestatījumus.

Lietojam arī trešās puses sīkdatnes, lai nodrošinātu drošu un ērtu mājaslapas darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par apmeklētāja darbībām mājaslapā un analizētu apmeklētāju mājaslapas lietošanas pieredzi.

Šīs sīkdatnes ir obligātas mājaslapas darbībai, taču tiek izmantotas arī neobligātas, kuru izmantošanai Jūs varat nepiekrist. Tādā gadījumā mājaslapā netiks ielādēts kods, kas izsauc šo neobligāto sīkdatņu darbību. Kā neobligātās sīkdatnes mēs izmantojam “Google Analytics” pakalpojumu, kas nosūta datus par lietotāja darbībām uz Google serveriem. Google privātuma politika nepieļauj iesūtīt personu identificējošu informāciju, tādēļ aicinām piekrist šo neobligāto sīkdatņu izmantošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju par “Google Analytics” sīkdatnēm, lūdzam skatīt šeit.

JŪSU DATU IZPAUŠANA

Mēs varam nodot Jūsu personas datus, kā tas ir prasīts vai atļauts spēkā esošajos normatīvajos aktos, saskaņā norādīto:

  • Mūsu  partneriem vai reklāmdevējiem, aģentūrām, tajā skaitā uzņēmumiem, kas pārstāv Facebook, Google Analytics un citus zīmolus. Informācija tiek nodota tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams vietņu funkcionalitātes nodrošināšanai.

 

JŪSU DATU LABOŠANA UN ATJAUNINĀŠANA

Ja vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt vai kā citādi mainīt mums sniegto informāciju vai vēlaties aizliegt to pārvaldīt, lūdzam sazināties ar mums.

JŪSU DATU DROŠĪBA

Mēs cenšamies nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc šī mājaslapa ir aizsargāta ar atbilstošiem līdzekļiem, kas paredzēti tādas informācijas, kuru nevaram kontrolēt, aizsardzībai pret pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Kaut arī mēs īstenojam drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

SAITES UZ CITĀM MĀJASLAPĀM

Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika neattiecas uz citām mājaslapām, uz kurām Jūs varat nokļūt izmantojot mūsu mājaslapu.

 

IZMAIŅAS

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija ir publicēta šajā mājaslapā.

 

Jums ir tiesības vērsties arī nacionālajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālr.: +371 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

 

Organizē    Atbalsta Partneri

SAHMArt-expoStageCrewMyBeer